Wettelijke garantie

De wettelijke garantie betekent dat elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van een Beglec product aan consumenten in de Europese Unie,  en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voorvermelde levering, tot de aansprakelijkheid leidt van de verkoper, van het product.  

Onder consument wordt verstaan natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun beroeps- of commerciële activiteiten.

De consument kan zich niet rechtstreeks tot Beglec richten om zijn/haar wettelijke rechten in verband met de wettelijke garantie uit te oefenen.