Privacy Policy

De Belgian German Electronic Corporation NV, met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 2C, 1702 Groot-Bijgaarden, België, en met ondernemingsnummer 0403.103.393, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van klantenbeheer.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, die uw persoonsgegevens in naam en voor rekening van Beglec verwerken.

U hebt recht op toegang tot, en de verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens (kosteloos) verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw rechten uitoefenen door een verzoek hiertoe te richten aan [email protected]